You are currently viewing Community Playground Notice (Gaeilge)

Community Playground Notice (Gaeilge)

Ar mhaithe le Sábháilteacht ár Leanaí – Rialacha Úsáide an Chlóis
Shúgartha (na Páirce Spraoi) seo

Ní mór do leanaí a bhaineann úsáid as an gclós súgartha seo a
bheith FAOI CHÚRAM TUISMITHEORA nó CAOMHNÓRA AN
T-AM AR FAD.

Tá GÁ do thuismitheoirí nó caomhnóirí an méid seo a leanas a
dhéanamh:

  1. A ndíghalrán lámh féin a thabhairt leo chun lámha a leanaí a ghlanadh roimh, go rialta le linn agus tar éis an trealamh sa gclós súgartha a úsáid. Iarrtar ar thuismitheoirí nó ar chaomhnóirí gan ligean dá leanaí an trealamh a úsáid mura mbíonn díghalrán lámh agaibh.
  2. . Scaradh fisiciúil idir leanaí a chinntiú
  3. Comhairle a chur ar leanaí gan lámh a leagan ar a n-éadan, súile, srón ná a mbéal.
  4. A chinntiú go dtugann leanaí atá faoina gcúram, aird ar úsáid shábháilte an trealaimh agus ar shábháilteacht daoine eile i gcónaí.
  5. Cloí leis an gcomhairle sláinte is déanaí.